NOVEMBER

Obsahový celok :  CESTA NIE JE IHRISKO

 

Témy :                  ŠARKANIÁDA 

                            DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

                            NEBEZPEČENSTVO OKOLO NÁS

                            CESTA DO LESA